Διάβασε για να μάθεις

 • Βρίσκεστε εδώ:  
 • Η σημασία της προληπτικής εξέτασης στην υγεία

  Η Ιατρική Επιστήμη έχει αποδείξει σήμερα, τον ζωτικό ρόλο που έχει η σφαιρική, εξατομικευμένη και σε βάθος μελέτη και αντιμετώπιση του ανθρώπινου σώματος, η οποία δεν αποσκοπεί μόνο στην θεραπεία αλλά και στην πρόληψη σοβαρών νοσημάτων.

  Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της περιοδικής παθολογικής ιατρικής εξέτασης, ο σφαιρικά και άριστα ενημερωμένος ιατρός με κλινική εμπειρία εξάγει σημαντικά συμπεράσματα για τον οργανισμό, από την αντικειμενική εξέταση που πραγματοποιεί, το κληρονομικό ιστορικό του ατόμου, την επαγγελματική του έκθεση σε ουσίες, τον τρόπο διαβίωσής του, τα νοσήματα από τα οποία έχει ήδη νοσήσει.


  Από τα ευρήματα της ιατρικής κλινικής εξέτασης, εκτιμάται η βιολογική ηλικία του οργανισμού και των επιμέρους οργάνων, συγκροτείται το εξατομικευμένο πακέτο προληπτικών εξετάσεων και δίνονται εξατομικευμένες ιατρικές οδηγίες προς αποτροπή εμφάνισης νοσηρών προδιαθέσεων ή παθολογικών καταστάσεων που πηγάζουν από τον τρόπο ζωής ή την κληρονομικότητα του συγκεκριμένου ατόμου που εξετάζεται.

  Με δεδομένο ότι πάνω από το 80% των πρώιμων θανάτων ή της αναπηρίας που εμφανίζονται σε ένα πληθυσμό ενηλίκων θα αποφεύγονταν, εάν οι άνθρωποι δεν αμελούσαν την σωστή περιοδική ιατρική παθολογική εξέταση και συμμορφώνονταν με τις σχετικές οδηγίες, σήμερα η πρόληψη είναι μία από τις πιο σημαντικές μάχες που δίνει ο ενεργός παθολόγος.

  Οι παγκόσμιες ημέρες Νοεμβρίου έχουν ως βασικό στόχο εκτός των άλλων, την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την πρόληψη ορισμένων σοβαρών συνήθων νοσημάτων στα οποία η πρώιμη προληπτική ιατρική παρέμβαση οδηγεί στην αποφυγή των θανάτων και της σοβαρής αναπηρίας που συνδέονται με αυτά.

  bionike new

  miriam quevedo

  Για άμεση επικοινωνία:

  • Τηλ./Φαξ: 215.50.03.990
  • e-mail: info@megapharma.gr